Động lực mang đến sự tự tin

The Gioi Phong Thuy

Việc thực hành phong thủy sẽ hiệu quả hơn khi nó xuất phát từ sự hiểu biết và mang theo niềm tin của bạn. Sự phát triển năng lực của bản thân cũng tương tự như vậy. Lòng tự tin giúp bạn bước đi vững vàng và kiên cường dám đối đầu với mọi thách thức. Người tự tin nhất thường là người đúc rút cho mình được nhiều kiến thức qua kinh nghiệm thực tiễn, bởi thực tiễn bao giờ cũng là nền tảng vững chắc nhất cho sự thành công.

su tu tin Động lực mang đến sự tự tin

Tập hợp xung quanh bạn những người hỗ trợ
Để duy trì và phát huy thái độ tự tin, người tự tin thường tập trung vào những người xung quanh.
Hãy tập trung quanh bạn những người luôn tràn đầy tinh thần lạc quan, xây dựng chứ không phải những người chỉ biết đả phá. Hạn chế đến mức tối thiểu những hiệu quả âm trong cuộc sống của bạn. Đừng mất thì giờ với những người làm bạn mất tự tin, phê phán, phán đoán của bạn hoặc liên tục uốn nắn rằng ” làm thế này mới đúng”, ” làm thế kia mới đúng” … lòng tự tin nảy sinh từ mà bạn tập hợp xung quanh mình. Khi có sự hỗ trợ của những người xung quanh, trường của bạn sẽ phát triển tạo nên lòng tự tin và khí chủ về thành công.

Tags: , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger