Mơ thấy lãnh đạo: Có tài cán và năng lực

The Gioi Phong Thuy

thấy lãnh đạo: Có tài cán và năng lực.

Một nhân viên trẻ tuổi nói: “Tôi . Vị lãnh đạo cũ được điều sang một thành phố khác. Người mới đến là một phụ nữ, trạc hơn 30, ngoại hình bình thường nhưng không kém khí phách, có thái độ hòa nhã với tất cả mọi người”.

hieuqualanhdaojpg

với vẻ mặt tươi cười cho thấy bạn là người có tài năng, sẽ nhanh tìm thấy cơ hội phát triển. Tài cán và năng lực của bạn sẽ được lãnh đạo xem trọng.
Nếu , cho thấy hiện tại bạn còn thiếu khả năng lãnh đạo. Vì thế, bạn cần cố gắng khắc phục và nỗ lực học hỏi mới có thể được thừa nhận.
Tóm lại, dù có hay không trở thành một lãnh đạo cấp cao, mỗi chúng ta đều phải chăm chỉ làm việc và .

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger