Khống chế tình cảm với giấc mơ thấy kênh đào

The Gioi Phong Thuy

Về mặt tinh thần, đại diện cho kết cấu, định nghĩa và tín ngưỡng tôn nghiêm.

img_8867

Kênh đào là công trình xây dựng nhân tạo, nó biểu thị của sự . Ngoài ra, hình ảnh kênh đào trong mơ còn cho thấy người nằm mơ đã thêm thắt quá nhiều khó khăn để ức chế tính sáng tạo của mình.
Người nằm mơ cần đi sâu tìm hiểu chính bản thân mình mới có thể khiến tinh thần và thể xác khỏe mạnh.
Về mặt tinh thần, kênh đào trong mơ đại diện cho kết cấu, định nghĩa và tín ngưỡng tôn nghiêm.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger