Tượng trưng cho trường thọ Khi mơ thấy rùa

The Gioi Phong Thuy

Trong tượng trưng bạn hay một người nào đó tự tạo ra “giáp sắt” nhằm đề phòng bị xâm phạm.

rua

Trong truyền thống Trung Quốc, rùa được tôn là hình ảnh tượng trưng cho . Có người bảo, cái mai rùa gánh vác cả một đời trí tuệ. Trên phương diện tinh thần, rùa trong mơ tượng trưng cho vạn vật thế gian.
Hễ nói đến rùa là người ta nghĩ ngay đến sự chậm chạp và thung dung tự tại. Trong mơ, nó còn tượng trưng bạn hay một người nào đó tự tạo ra “giáp sắt” nhằm đề phòng bị xâm phạm.
Có một số người rất cưng yêu rùa, cho nên nó còn có nghĩa là sẽ nhận . Ngoài ra, rùa còn tượng trưng cho trường thọ.
Các con số liên quan đến giấc mơ:
Rùa biển: 87
Rùa: 56

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger