Giải mã giấc mơ thấy chiếc quạt tay

The Gioi Phong Thuy

Chiếc quạt tay có chức năng xua tan cái nóng và đuổi muỗi cho con người. bị rách nghĩa là trợ thủ cấp dưới tách rời mình và lập mưu tính kế, bạn cần giao lưu tư tưởng nhiều hơn với cấp dưới.

86

Nếu mơ thấy quạt tay, bạn sẽ của bạn bè và thoát khỏi khó khăn một cách thuận lợi.
Mơ thấy nữ giởi tay cầm quạt, mang hàm ý sẽ nhận được giúp đỡ của bạn bè trong kinh doanh, làm ăn hưng thịnh phát đạt.
Mơ thấỵ mình quạt cho kẻ thù, nghĩa là kẻ thù sẽ biến thành bè bạn.
Mơ thấy chiếc quạt bị rách nghĩa là trợ thủ cấp dưới tách rời mình và lập mưu tính kế, bạn cần giao lưu tư tưởng nhiều hơn với cấp dưới.
Các con số liên quan đến giấc mơ:
Mua quạt điện: 35

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger