Giải mã giấc mơ liên quan đến đạo Phật

The Gioi Phong Thuy

Nằm mơ thấy : điềm vui.

buddha01-63

– Nằm mơ thây Bồ Tát: sống lâu.
– Nằm mơ thấy tăng ni: mọi việc đều hợp.
– Nằm mơ thấy lễ Phật: được quý nhân trợ sức.
– Nằm mơ thấy ăn chay: đại cát.
– Nằm mơ thấy đốt hương: có chuyện cưới xin.
– Nằm mơ thấy : người tiên xin ăn.
– Nằm chú: có sự thay đổi.
Các số liên quan đến giấc mơ:
Phật: 57 – 75

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger