Giải mã giấc mơ nhận được thư tình

The Gioi Phong Thuy

: Dấu hiệu tiến triển của tình yêu.

1e6f9bcd-3cc6-4c94-a71c-49a07d9eab65

Mơ nhận được thư tình cho thấy người nằm mơ thừa biết giữa mình và người gửi thư tồn tại một vấn đề nào đấy. Đọc thư cần có thời gian và . Giấc mơ này cho thấy bạn có điều kiện lý giải khúc mắc, nhưng cần có thêm thời gỉan.
:
Lá thư: 75 – 76 – 83

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger