Giải mã giấc mơ báo điềm tốt

The Gioi Phong Thuy

angel-kp-kenh14-04-bd47e

Các :

– Nằm mơ : .
– Nằm mơ thấy trời sáng: vui lớn.
– Nằm mơ thấy trời: sống lâu.
– Nằm mơ thấy Đế Thích: đại cát.
– Nằm mơ thấy trời: được tiền của.
– Nằm mơ thấy mặt trăng, mặt trời chiếu vào mình là điều đại quý.
– Nằm mơ thấy vái lạy mặt trăng, mặt trời: đại cát.
– Nằm mơ thấy cửa trời thì sống lâu.
– Nằm mơ thấy trên trời có người xuống trần là .
– Nằm mơ thấy cửa trời mở: thế nào cũng có chuyện quân sự.
– Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử, đại cát.
– Nằm mơ thấy trời hiện rõ: đại cát đại lợi.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger