Giải mã các giấc mơ dữ

The Gioi Phong Thuy

người mặc áo đỏ: có chuyện kiện tụng.

Photo1-248ed

– Nằm mơ thấy người mặc áo mới: mắc bệnh.
– Nằm mơ thấy người cởi quần áo: cãi nhau.
– Nằm mơ thây người mặc áo xanh: quan gọi.
– Nằm mơ thấy người mặc áo đỏ: có chuyện kiện tụng.
– Nằm mơ thấy người mặc nữ phục: rất dữ.
– Nằm mơ thấy người mặc y phục rách: vợ có bệnh.
– Nằm mơ thấy người đội khăn rách: rất dữ.
– Nằm mơ thấy người lạ mang khăn lửng che đầu: tử vong.
– Nằm mơ thấy vải: có chuyện cãi nhau

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger