các giấc mơ dữ

Giải mã các giấc mơ dữ

Nằm mơ thấy người mặc áo đỏ: có chuyện kiện tụng. – Nằm mơ thấy người mặc áo mới: mắc bệnh. – Nằm mơ thấy người cởi quần áo: cãi nhau. – Nằm mơ thây người

Hotline 24H Facebook Messenger