Giấc mã giấc mơ thấy kính viễn vọng

The Gioi Phong Thuy

: Ánh mắt nhạy bén.

Kính viễn vọng .

telescope

Kính viễn vọng xuất hiện trong mơ cho thấy hoàn toàn có năng lực nhìn xa trông rộng ở vấn đề cụ thể, nhưng lại không giỏi xử lý toàn cục, không có cái nhìn toàn diện.
Mơ thấy kính viễn vọng với hàm ý người nằm mơ khi suy xét một vài vấn đề nào đấy, không chỉ cần có quan điểm gần, mà cần cả cái nhìn xa rộng. Nếu không, với ánh mắt thiển cận của mình, họ sẽ khó đạt được thành tích.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger