Giấc mã giấc mơ thấy báo chí

The Gioi Phong Thuy

: Tượng trưng sự bình phẩm của mọi người về mình.

Báo chí là phương tiện truyền tải tin tức, tin tức đăng tải luôn có nội dung thu hút người đọc, nếu mơ thấy tờ báo thì đó là hình ảnh tượng trưng cho sự đánh giá của mọi người về bạn.

0-c3297

, nghĩa là bạn thường xuyên quan tâm đến những đánh giá của người khác về bản thân mình, có được sự tôn trọng của mọi người. , nghĩa là không để ý đến quan điểm của người khác, hoặc gặp phải trồ ngại nặng nề, bị cách chức, hoặc thi trượt.
:
Tờ báo: 49 – 98

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger