Mơ thấy mình quan sát đàn kiến: Sự thay đổi trong kinh doanh sẽ có lợi cho bạn

The Gioi Phong Thuy

Nếu bạn xuất hiện trên thức ăn hay quần áo, nhắc nhở bạn cần tiếp tục cố gắng.

tac_hai_loai_kien_3_giaoduc.net.vn

Kiến là một loại côn trùng thường làm tổ dưới đất và sống thành đàn, có nhiều chủng loại.
Nếu mơ thấy bạn đang quan sát hoạt động của đàn kiến, nghĩa là bạn sẽ được lợi từ sự hay trên chức vụ của mình.
Nếu bạn mơ thấy kiến xuất hiện trên thức ăn hay quần áo, nhắc nhở bạn cần tiếp tục cố gắng.
Các con số liên quan đến giấc mơ:
Đàn kiến: 29

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger