Cơ thể khỏe mạnh, mùa màng bội thu khi với giác mơ thấy chim sẻ

The Gioi Phong Thuy

trên đồng lúa, dự báo đang chờ đợi bạn

chim-se

Chim sẻ vốn không được nhiều người yêu thích, nhưng trong mơ thì hoàn toàn ngược lại, nó mang ý nghĩa của một cơ thể khỏe mạnh và mùa màng bội thu.
Nếu mơ thấy chim sẻ bay vòng quanh nhà, cho thấy bệnh tình của bạn đang thuyên giảm đáng kể, chỉ cần trị liệu thêm một thời gian là sẽ hồi phục.
Mơ thấy chim sẻ trên đồng lúa, dự báo một mùa bội thu đang chờ đợi bạn.
Muốn giảm nhẹ bệnh tật cần điều trị, không thể trông chờ vận may do chim sẻ mang đến.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger