Giấc mã giấc mơ thấy đoản kiếm

The Gioi Phong Thuy

: Thanh danh nổi trội hoặc chiến thắng đối thủ.

sword

Mơ thấy đoản kiếm, có nghĩa là thanh danh nổi trội. , dự báo lúc bạn nguy nan nhất lại mất đi sự giúp đỡ, khiến danh dự bị tổn hại. Mơ thấy cho người khác đoản kiếm, dự báo có thể sẽ chiến thắng đối phương, giành được thắng lợi.
:
Kiếm: 96

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger