Quan âm tống tử

The Gioi Phong Thuy

Tượng Quan Âm tống tử không nên hướng mặt về bàn ăn, phòng bếp, vì Quan Âm Bồ tát đại từ đại bi không muốn nhìn thấy chúng sinh chịu bất cừ khổ hạnh nào, cho nên trước mặt tượng Quán Âm, không nên có các loại thực phẩm như thịt, rượu.

quan-am-tong-tu

Bồ tát Quan Âm tay bồng một đứa trẻ, gọi là Quan Âm tống tử. Quan thế âm bồ tát nhân từ là người đứng đầu các Bồ tát của nước Phật.

Trong Phật giáo thì Quan âm là nữ giới, hơn nữa có tướng mạo đẹp, thanh tú, đoan trang và nhân từ. Tương truyền rằng, chỉ cần Quan thế âm Bồ tát vẩy cành liễu có chấm nước cam lồ vào người thì có thể khiến chúng sinh không còn phiền muộn

Có rất nhiều hình tượng về Quan âm, trong đó có Quan Âm tống tử. Người nào hiếm con mà thành tâm Quan Âm tống tử thì đều được như sở nguyện

Tranh Quan Âm tống tử treo trong nhà, có thể tăng cường tình duyên nam nữ, đáp ứng nguyện vọng sinh thêm con cái trong gia đình.

Cách sử dụng
Đạo tràng của Quan Âm trên núi Phổ Đà ở Đông Hải, nếu treo bức tranh Quan Âm tống tử trên tường phía Tây hướng về phía Đông thì có thể tăng cường linh khí của Phật tượng, khiến phúc nghiệp tăng thêm.

Tượng Quan Âm tống tử không nên hướng mặt về bàn ăn, phòng bếp, vì Quan Âm Bồ tát đại từ đại bi không muốn nhìn thấy chúng sinh chịu bất cừ khổ hạnh nào, cho nên trước mặt tượng Quán Âm, không nên có các loại thực phẩm như thịt, rượu.

Tranh Quan Âm tống tử không nên hướng về phía nhà vệ sinh, treo trên tường nhà vệ sinh hoặc những nơi ô uế.

Tranh Quan Âm tống tử không nên treo đối diện với cửa phòng ngủ, để tránh môn xung.

Tranh Quan Âm tống tử nên treo trong phòng khách, không nên treo trong phòng ngủ.
Nếu là các tượng Quan Âm khác thì phép tắc, nghi kị cũng tương tự như vậy.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger