Ngũ đế minh chú

The Gioi Phong Thuy

Các ngôi nhà bị suy khí không tan dù đã tẩy uế nhiều lần nhưng không hết thì có thể treo để hoá giải.

ngu-de-minh-chu

Là xâu tiền cổ Ngũ Đế có gắn ngọc khắc Lục Tự Đại Minh Chú. Khi 2 vật này đi chung với nhau thì công năng Hoá Sát của nó trở nên rất mạnh.

Tác dụng và cách dùng

Những người làm nghề chính đáng mà gặp rắc rối với pháp luật. Có thể treo Ngũ Đế Minh Chú ở cửa sau nhà, hoặc nơi làm việc.

Các ngôi nhà bị suy khí không tan dù đã tẩy uế nhiều lần nhưng không hết thì có thể treo để hoá giải.

Dùng trong các trường hợp Hình Sát: Phản Quang Sát mạnh, Liêm Đao Sát, Bạch Hổ Sát nhẹ, Xuyên Tâm Sát, Cân Trời Xung Xạ Sát, Liêm Trinh Sát, Đỉnh Tâm Sát.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger