Năm Ngọ và người sinh tháng Chín

The Gioi Phong Thuy

Người


Người tuổi Ngọ sinh vào tháng Chín có khí phách mạnh mẽ. Khi người khác gặp khó khăn, họ dễ dàng vứt bỏ việc riêng tư của mình để giúp đỡ người khác. Khi họ gặp khó khăn vất vả thì họ lại luôn kín đáo không cho người khác biết mà luôn tự mình giải quyết khó khăn riêng, không thích nhờ vả ai.

100831thang2


Người sinh năm Ngọ yêu thích những công việc sôi động như: phóng viên, bình luận thời sự, thể thao, công trình sư v.v…
Họ có chí vượt khó để hoàn thành công việc.


Người phụ nữ sinh vào tháng Chín năm Ngọ thích hợp với người đàn ông sinh vào tháng Một năm Mão và tháng Năm năm Thân. Người đàn ông sinh tháng Chín năm Ngọ lại rất thích hợp với người phụ nữ sinh tháng Chín năm Tý.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger