bố trí nguồn nước trong nhà

Cách bố trí nước hóa sát, rước may cho ngôi nhà

Trong Phong thủy, Thủy là nguồn gốc nuôi dưỡng vạn vật, nước còn là tượng trưng cho tài lộc. Đối với một ngôi nhà, nếu Thủy nằm đúng phương vị có thể hóa sát, đem lại

Hotline 24H Facebook Messenger