bà cụ mất bì ung thư

Gia đình người Anh suốt 14 năm viếng nhầm mộ người lạ

Hơn một thập kỷ, người thân vẫn tin rằng cụ bà Marion Jarvis, 82 tuổi (người Anh) yên nghỉ trong khu mộ gia đình, nhưng không phải. Cụ Marion Jarvis được cho là nằm cùng mộ

Hotline 24H Facebook Messenger