ánh sáng trong phong thủy

Thắp đèn mang ánh sáng trong vườn

Trong mỗi khu vườn luôn có hai loại ánh sáng . Đầu tiên là loại ánh sáng được thắp lên để chúng ta sử dụng khu vườn cho những mục đích sinh hoạt khi trời

Ánh sáng (Phần 2)

Cuộc sống trên trái đất tùy thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào mặt trời. Cơ thể chúng ta trở nên quen thuộc với các chu kỳ của mặt trời và trong mỗi nền văn hóa,

Ánh sáng (Phần 1)

Vì những lý do sức khỏe và an toàn, nguồn sáng đầy đủ là điều tối cần thiết cho nơi làm việc nhằm bảo đảm hiệu quả làm việc tối đa cho nhân viên. Văn phòng

Hotline 24H Facebook Messenger