ảnh hưởng của gió

Thời gian và thời tiết thuận lợi cho việc tìm kiếm thế đất tốt

Khi tìm kiếm những địa điểm tốt về phong thủy , các bậc thầy phong thủy đặc biệt chú trọng đến thời gian trong ngày khi tiến hành khảo sát. Họ tin rằng trong ngày

Hotline 24H Facebook Messenger