Xác định cung tình duyên

The Gioi Phong Thuy

bieu do hinh banh Xác định cung tình duyên
Tôi thường dùng biểu đồ hình bánh để xác định . Đối với những công thức phong thủy la bàn khác, tôi sử dụng ông vuông Lạc Thư

Có hai phương pháp giúp xác định góc Tây – Nam hay cung tình duyên của ngôi nhà. Cả hai phương pháp này đều sử dụng la bàn và đưa lại kết quả khác chính xác. Đó là phương pháp biểu đồ hình bánh và phương pháp ô vuông Lạc Thư.

Đối với phương pháp biểu đồ hình bánh, bạn hãy lấy trung tâm của bản vẽ ngôi nhà làm tâm vòng tròn. Vẽ một vòng tròn, bán kính ra tới đường biên của bản vẽ, rồi chia vòng tròn thành tám phần. Dùng la bàn để xác định . Chồng hình tròn lên bản vẽ thiết kế ngôi nhà. Khi đó, khu vực Tây – Nam sẽ chiếm 1/8 cái bánh.

Đối với phương pháp ô vuông Lạc thư, bạn hãy chồng một hình vuông gồm chín ô vuông bằng nhau lên bản vẽ. Dùng la bàn để xác định góc Tây – Nam. Ô vuông ở góc Tây – Nam tượng trưng cho tình yêu và . Ô vuông chính giữa là một khu vực riêng biệt. Trong hình trên, góc Tây- Nam ở góc dưới, bên trái.

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger