Cách treo tranh

The Gioi Phong Thuy

Hỏi: Tôi rất thích , trong nhà tôi treo mười mấy bức . Xin hỏi treo số nhiều như vậy có cát lợi không?
Đáp: Trong một không gian đồng nhất, số lượng các bức treo cũng có cát có hung. Các con số cát lợi là 1 và 4 chủ văn xương, 6 chủ hoành tài, 8 chủ chính tài, 9 chủ hỷ khách, những con số không tốt là 2 chủ bệnh vặt vãnh, 3 chủ đấu khẩu, 5 chủ bênh nặng, 7 chủ thị phi.
Nếu số lượng tranh lên tới mười mấy bức, tức vượt qua con số 9. Ta phải trừ lui đi số 9 rồi luận cát hung. Ví như khi treo 12 bức tranh tức lấy 12-9 = 3, 3 chủ đấu khấu, ồn ào, là số xấu. Sự cát hung của những con số không ảnh hưởng quá lớn, do vậy không cần thiết phải xem trọng.

HOA SEN1 Cách treo tranh

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

and Kyoko the cutest
weight loss tips Fashion Night Out features a night of local fashion

Choreography Ideas for Dancing
christina aguilera weight lossSignificance of Women’s fashion Jewellery Ornaments

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger