Ngoại hình gia trạch theo phong thủy luận (7)

The Gioi Phong Thuy

truoc nha co nuoc sau nha co doi rat tot Ngoại hình gia trạch theo phong thủy luận (7)

1. Nhà phía sau có đồi cao là cát trạch, ở nhà này gia đình yên ấm, no đủ, ăn nên làm ra.

2. Nhà mà bốn góc có ruộng dâu là hung trạch, ở nhà này họa đến không thể chống đỡ, thường bị tổn thất, dễ bị người tấn công, sinh hoạt khổ sở.

3. Nhà bên tả ngắn bên hữu dài, phía sau lõm hãm không đều, thường bị hung nguy quấy phá, dễ gặp khó khăn lớn, lâm cảnh ngộ khốn cùng, sinh kế gian nan.

4. Nhà mà phía Đông có núi lớn, là hung trạch, ở nhà này vừa cô quả, vừa bị khẩu thiệt, mọi việc càng về sau càng bị khó khăn, cô độc, không trông mong tài sản thừa kế, mưu việc bất thành, sinh kế gian nan.

5. Nhà mà cung Khảm, Đoài (hướng Bắc và hướng Tây), có đường chạy qua, là tiền cát hậu hung, thường thì ở nhà này không quá 10 năm sẽ bị trắng tay, gặp nhiều chướng ngại bất ổn.

6. Nhà cạnh bến đò, bến phà là hung trạch, ở nhà này lục súc chết, người bỏ đi, có điềm tự diệt, khó tránh đau khổ.

7. Nhà ở cung Mão có mộ phần, là hung trạch, ở nhà này đời thứ hai sẽ tuyệt tự, lo nghĩ, bị người dị nghị.

8. Nhà ở xung quanh là ruộng vườn, trồng trọt sum suê, là cát trạch, ở đây dần dần hưng vượng, vạn sự thành công, cuộc sống yên ổn, sung sướng cả đời.

9. Nhà ở cung Cấn (phương Đông Bắc) có mộ phần là hung trạch, ở nhà này thường hay mắc bệnh nan y, gia đình hay gặp nạn, hung họa liên miên.

10. Nhà ở phía hữu có đường, phía sau là dãy núi, phía tả có nguồn suối là cát trạch, ở nhà này là Thiên Địa cát tường, suốt đời yên ổn, sung sướng, trường thọ.

Nguồn: Tổng hợp.

Tags: , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger