Nhà ở vị trí không tốt

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Nhà máy điện nằm đối diện bên hông trái của nhà tôi, cách một con đường. Tôi đọc sách phong thủy thấy rằng, nhà máy điện phát ra năng lượng âm đến ngôi nhà. Một điểm khác của ngôi nhà mà tôi cảm thấy không thoải mái là khu đất ở sân sau hơi thấp hơn con đường. Tôi có thể làm gì để điều chỉnh hai nhược điểm này?

Trả lời: Bạn có thể phát ra từ nhà máy điện vào nhà bạn bằng cách trồng một hàng cây có nhiều lá ở khoảng giữa nhà và nhà máy. Đối với khu đất phía sau hơi thấp, bạn có thể trồng một số cây hoặc lắp một ngọn đèn cao ở vị trí đó để tăng cường năng lượng.

1366715119373 Nhà ở vị trí không tốt

Tags: , , , ,

especially for rookies
rob kardashian weight loss Ethics and Consumerism in Fast Fashion

Put a thin
snooki weight lossspotlights Nicki Minaj on E

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger