Mơ thấy trăn

The Gioi Phong Thuy

snake-1375756069_600x0

– Chiêm bao thấy đuổi theo mình là gặp kẻ ác muốn ám hại mình.
– Thấy trăn lột vỏ là kẻ hung dữ bị hạ mình vô sự.
– Thấy ăn thịt trăn là tài lợi dồi dào.
– Thấy trăn quấn trên trần nhà là có người trong gia đình bị đau nặng.
– Thấy mình bị trăn quấn là gia đình kiệt quệ.
Các số liên quan đến giấc mơ:
Con : 86 – 87
: 03 – 63
: 95 – 87

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger