Điều trị bệnh mơ bằng phương pháp gây cười

The Gioi Phong Thuy

Người nằm mơ lúc tỉnh giấc thấy buồn bã, lo sợ, chán chường do nội dung của , gây cười là phương pháp chữa trị tốt nhất.
Cá tính có tác động đối với . Người sống lâu là do tâm hồn phóng khoáng, không tính toán cá nhân, nhìn mọi việc và những người xung quanh với con mắt lạc quan.

1-ccec5

Vui vẻ, tâm địa chính trực giúp tăng cưòng sức khỏe, .
Người xưa nói: “Một nụ cười khiến ta trẻ thêm 10 năm. Buồn rầu chóng bạc đầu”.
Sách y học đời Thanh – Trung Hoa có ghi chép phương pháp chữa bệnh bằng cách gây cười.
Một câu chuyện kể rằng:
Có viên huyện lệnh tính tình u uất; buồn bã đã tìm thầy, thuốc, nhiều phương cứu chữa mà không có hiệu quả.
về sau có một danh y đến chữa bệnh cho ông này, xem bệnh tình rồi nói:
– Do ngài kinh nguyệt không đều.
Vừa nghe, viên huyện lệnh phá lên cười, phất tay áo đi ngay.
về sau gặp ai, huyện lệnh cũng kể câu chuyện quái lạ đó, kể xong lại cười.
Nào ngờ không lâu bệnh khỏi.
Huyện lệnh biết mình sai lầm lớn, đến nhà danh y bái tạ. Danh y nói:
– Bệnh của ngài là bệnh tim, tình cảm bị tích tụ. Chữa bệnh này chỉ gây cười mới khỏi, tốt gấp mấy so với linh đơn thần dược.
Người nằm mơ lúc tỉnh giấc thấy buồn bã, lo sợ, chán chường do nội dung của giấc mơ, gây cười là phương pháp chữa trị tốt nhất.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger