Vì sao nhà phải cách xa chùa, miếu?

The Gioi Phong Thuy

Những người quan niệm có thần linh trên thế gian đều cho rằng những nơi như chùa, , đền thờ, đạo quán, nhà thờ là nơi gần thần linh nhất, là nơi trấn quỷ diệt tà, vì thế ở đó sẽ có cảm giác an toàn.

nha o phai cach xa chua mieu Vì sao nhà phải cách xa chùa, miếu?

Trên thực tế, những nơi gần chùa , đền thờ v.v… nếu dựa trên nguyên tắc Phong Thủy là nơi vô cùng không thích hợp cho cư ngụ vì đây là những nơi “âm khí” nặng nhất vì một số “âm linh” đều tập trung ở nơi này tạo nên “âm sát”.

Phong Thủy học truyền thống chủ yếu nghiên cứu trạng thái của trường khí, mà âm dương hai khí có cân bằng hay không đều có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cơ thể và tâm lý con người. Lý luận Phong Thủy cho rằng nơi gần chùa, miếu… vì có quá nhiều u oán, cũng có thể nói là “âm khí” tập trung nhiều gây nên sự mất cân bằng âm dương, cho nên ở gần chùa miếu không có lợi cho người cư ngụ.

Nguồn: Tổng hợp.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger