Năm sinh người tuổi Sửu

The Gioi Phong Thuy

: Trâu giữa biển (thuộc mệnh Kim trong Ngũ hành). Là người khảng khái, thích sự vui vẻ, ấm áp, ham học hỏi nhưng ít thành, thuở nhỏ cha mẹ yêu quý, vợ chồng con cái bình yên, được cậy nhờ họ hàng, nữ thì hiền lương và mạng thuận hoà.
: Trâu trong hồ (thuộc mệnh Thủy trong Ngũ hành). Là người ôn hoà, nhiều tài lộc. Thời trẻ hay có tài lộc, về già có của ăn của để, vợ chồng hoà thuận, nữ thì hiền lương, đảm đang lo lắng gia đình.

2-5

: Trâu trong rào (thuộc mệnh Hỏa trong Ngũ hành). Là người thẳng thắn, bộc trực, có tài, nhiều lộc, nam nữ có người phải tái giá. về sau vợ chồng hòa mục, bách niên giai lão, là mạng phát phúc về già.
Tuổi Tân Sửu: Trâu giữa đường (thuộc mệnh Thổ trong Ngũ hành). Là người tâm tình ôn hoà, thuở nhỏ hay sợ sệt, tuy có tài lộc nhưng ít của ăn của để, về già phúc thọ bền lâu. Nữ thường có tin vui đi cùng với tài lộc vương tướng.
: Trâu trong chuồng (thuộc mạng Mộc trong Ngũ hành). Là người nhiều tài lộc, thời trẻ không màng tiền bạc lụa là, cả đời được kính trọng không vướng chuyện thị phi. Cha mẹ khó nhờ, anh em, vợ chồng hòa thuận, muộn đường con cái.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger