thờ Phật

Thờ Phật trong nhà phải đặc biệt lưu ý 7 kiêng kị này thì mới mong bình an và rước lộc

Ban thờ Phật phải được đặt nơi sạch sẽ, thanh tịnh. Ban thờ Phật đặt cao hơn ban thờ gia tiên, trang trí bằng hoa tươi có màu sắc, mùi hương nhẹ nhàng và chỉ dâng

Những lưu ý khi bố trí bàn thờ Phật trong nhà

Gia đình có tâm nhưng không muốn rườm ra, không gian thờ cúng chật chội không tiện cho việc lập thêm một ban thờ nữa thì vẫn có thể dùng chung một ban thờ với ban

Hotline 24H Facebook Messenger