sắp xếp bàn làm việc theo phong thủy

Sắp xếp lại bàn làm việc để đứng dậy sau thất bại

Khi bị từ chối, bác bỏ, thất bại, bị la mắng, phê bình, hoặc bị đối xử không công bằng… bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nản chí và không còn sức lực làm việc. Vào

Hotline 24H Facebook Messenger