NHỮNG TUỔI HỢP LÀM ĂN

Bính Dần và tử vi trọn đời – Nam mạng

Tử vi trọn đời Bính Dần – Nam mạng Sinh năm: 1926, 1986 và 2046 Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh)

Bính Dần và tử vi trọn đời – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Bính Dần – Nữ mạng Sinh năm: 1926, 1986 và 2046 Cung KHẢM Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Chúa Ngọc độ

Canh Dần và tử vi trọn đời – Nam mạng

Tử vi trọn đời Canh Dần – Nam mạng Sinh năm: 1950, 2010 và 2070 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường

Canh Dần và tử vi trọn đời – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Canh Dần – Nữ mạng Sinh năm: 1950, 2010 và 2070 Cung CẤN Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON BEO Phật Bà Quan Âm

Giáp Dần và tử vi trọn đời – Nam mạng

Tử vi trọn đời Giáp Dần – Nam mạng Sinh năm: 1914 đến 1974 và 2034 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc SƠN HẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú

Mậu Dần và tử vi trọn đời – Nam mạng

Tử vi trọn đời Mậu Dần – Nam mạng Sinh năm: 1938, 1998 và 2058 Cung CẤN Trực KHAI Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên thành) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý)

Mậu Dần và tử vi trọn đời – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Mậu Dần – Nữ mạng Sinh năm: 1938, 1998 và 2058 Cung KHẢM Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON CỌP Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm

Nhâm Dần và tử vi trọn đời – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Nhâm Dần – Nữ mạng Sinh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đ èn bằng vàng) Xương CON CỌP Tướng tinh CON NGỰA Bà Cửu Thiên

Ất Sửu và tử vi trọn đời – Nam mạng

Tử vi trọn đời Ất Sửu – Nam mạng Sinh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)

Ất Sửu và tử vi trọn đời – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Ất Sửu- Nữ mạng Sinh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐNMạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON TRÂU Tướng tinh CON CHÓ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

Đinh Sửu và tử vi trọn đời – Nam mạng

Tử vi trọn đời Đinh Sửu – Nam mạng Sinh năm: 1937, 1997 và 2057 Cung LY. Trực THÂU Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (cô quạnh)

Kỷ Sửu và tử vi trọn đời – Nam mạng

Tử vi trọn đời Kỷ Sửu – Nam mạng inh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI Trực BÌNH Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý)

Kỷ Sửu và tử vi trọn đời – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Kỷ Sửu – Nữ mạng Sinh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CHIM CÚ Phật Bà Quan Âm độ

Quý Sửu và tử vi trọn đời – Nam mạng

Tử vi trọn đời Quý Sửu – Nam mạng Sinh năm: 1913, 1973 và 2033 Cung CÀN Trực PHÁ Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân

Quý Sửu và tử vi trọn đời – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Quý Sửu – Nữ mạng Sinh năm: 1913, 1973 và 2033 Cung TỐN Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRÂU Tướng tinh CON CUA BIỂN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ

Tân Sửu và tử vi trọn đời – Nữ mạng

Tử vi tron đời Tân Sửu – Nữ mạng Sinh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRÂU Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Chúa Tiên độ

Hotline 24H Facebook Messenger