ngũ hành sát khí

Xác định Ngũ Hành của sát khí

Sau đây là cách xác định hành của sát khí để từ đó tìm ra cách hóa giải thích hợp. Trước hết bạn phải nắm được chu kỳ Ngũ Hành tương khắc.

Hotline 24H Facebook Messenger