mai hoa dịch số

Dự Đoán Theo Mai Hoa Dịch Số Phần I(5) – Luật Lệ Bố Quái – Bố Quái (Toán Quẻ)

Vật Toán: (Đoán vật) Đêm mùa Đông, lúc giờ Dậu, Tiên sinh còn đương sưởi lồng ấp(1) bỗng nghe tiếng gõ cửa. Thoạt đầu nghe gõ 1 tiếng, lát sau lại nghe gõ tiếp 5 tiếng

Dự Đoán Theo Mai Hoa Dịch Số Phần I(4) – Luật Lệ Bố Quái – Bố Quái (Toán Quẻ)

Bát Quái Thuộc Phương Vị (Phương hướng) 1.- Ly là hướng Nam. 2.- Khảm là hướng Bắc. 3.- Chấn là hướng Dông. 4.- Đoài là hướng Tây. 5.- Tốn là hướng Đông Nam. 6.- Cấn là

Dự Đoán Theo Mai Hoa Dịch Số Phần I(3) – Luật Lệ Bố Quái – Bố Quái (Toán Quẻ)

2.- Toán theo cách đếm số vật: Thí dụ: Bốc thăm bằng vật (hột trái cây hay sỏi đá nhỏ), ta đếm số thăm bốc được bao nhiêu, rồi trừ cho một lần hoặc nhiều lần

Dự Đoán Theo Mai Hoa Dịch Số Phần I(2) – Luật Lệ Bố Quái – Bố Quái (Toán Quẻ)

Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ) Dự đoán theo mai hoa dịch số phần I(2) – luật lệ bố quái – bố quái (toán quẻ) Lấy số 8 mà trừ. Phàm bố quái

Dự Đoán Theo Mai Hoa Dịch Số Phần I(1) – Luật Lệ Bố Quái – Bố Quái (Toán Quẻ)

Lời Tựa Bản khắc mới định thêm tướng tự Tâm Dịch Mai Hoa Số Tự Đời nhà Tống có ông Thiệu Khang Tiết, ẩn cư tại chốn sơn lâm, mùa đông lạnh không sưởi ấm, mùa

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Luận đoán – Phần II(2)

Bát Quái Tâm Dịch Thể Dụng Lệ Luật Pháp thuật của Tâm dịch là do nơi Thể và Dụng rất thiết yếu.

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Luận đoán – Phần II(1)

Sự Trọng Yếu Sâu Kín Của Tâm Dịch Về Phép Chiêm Bốc Trong thiên hạ có sự dữ sự lành, nhờ chiêm bốc mà biết được sự trọng yếu. Sự lý trong thiên hạ không

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(11)

LY QUÁI: 3 thuộc Hỏa, gồm có 8 quái là: Thuần Ly – Hỏa Sơn Lữ – Hỏa Phong Đảnh – Hỏa Thủy Vị Tế – Sơn Thủy Mông – Phong Thủy Hoán – Thiên

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(10)

CHẤN QUÁI: 4 thuộc Mộc, gồm có 8 quái là: Thuần Chấn – Lôi Địa Dự – Lôi Thủy Giải – Lôi Phong Hằng – Địa Phong Thăng – Thủy Phong Tĩnh – Trạch Phong

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II(5)-Luận đoán

- Gặp lái đò chèo thuyền, ắt gặp được người dẫn đường chỉ lối – Xa mã lên đường là triệu mang trách nhiệm nặng nề đã hết – Dương cung nách tên, ắt được

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Luận đoán – Phần II(4)

Thiên Tựa Tam Yếu Linh Ứng Vả chăng! Dịch là bản chất thuộc Tinh lý hoc, bản chất của Tinh lý ấy hoàn toàn do ở Tâm của ta vậy. Cái Tâm ấy là bản

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Luận đoán – Phần II(3)

Những Quẻ Khắc Thể ( thì tốt xấu thế nào? ) Quẻ Càn: Khắc Thể, là triệu có sự lo lắng về công môn, hoặc có sự lo buồn trong gia trạch, hoặc mất của,

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) -Luật Lệ Bố Quái – Phần I(1)

Lời Tựa Bản khắc mới định thêm tướng tự Tâm Dịch Mai Hoa Số Tự Đời nhà Tống có ông Thiệu Khang Tiết, ẩn cư tại chốn sơn lâm, mùa đông lạnh không sưởi ấm,

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(2)

Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ) Lấy số 8 mà trừ.

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(4)

Bát Quái Thuộc Phương Vị (Phương hướng) 1.- Ly là hướng Nam. 2.- Khảm là hướng Bắc

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(3)

2.- Toán theo cách đếm số vật: Thí dụ: Bốc thăm bằng vật (hột trái cây hay sỏi đá nhỏ), ta đếm số thăm bốc được bao nhiêu, rồi trừ cho một lần hoặc nhiều

Hotline 24H Facebook Messenger