kinh nghiệm phong thủy

Kinh nghiệm chuyên sâu xem xét Phong Thủy (phần II)

– Khí vận chuyển thái quá thành vô khí : Nhà hẹp mà cửa mở quá rộng, hoặc là bốn phía xung quanh nhà đều mở cửa sổ, cửa mở thông trước sau, các cửa trước,

Kinh nghiệm chuyên sâu xem xét Phong Thủy (phần I)

Bài này đi sâu vào những kinh nghiệm thực tế trong việc khảo sát Phong Thuỷ của tác giả, rất có ích cho những người muốn đi sâu xem xét Phong Thuỷ. Tránh những lý thuyết

Hotline 24H Facebook Messenger