Hướng kê giường

Hướng kê giường tuổi Ất Hợi 1995

Hướng kê giường tuổi Ất Hợi 1995 Phòng ngủ: Con người luôn giành 30% cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng. Vị trí phòng ngủ trong

Hướng kê giường Tuổi Giáp Tuất 1994

Hướng kê giường Tuổi Giáp Tuất – Năm sinh dương lịch: 1994 – Năm sinh âm lịch: Giáp Tuất – Quẻ mệnh: Càn Kim – Ngũ hành: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) – Thuộc Tây

Hướng kê giường Tuổi Quý Dậu 1993

Hướng kê giường Tuổi Quý Dậu 1993 – Năm sinh dương lịch: 1993 – Năm sinh âm lịch: Quý Dậu – Quẻ mệnh: Đoài Kim – Ngũ hành: Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm) – Thuộc

Hướng kê giường ngủ tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng kê giường tuổi Nhâm Thân – Năm sinh dương lịch: 1992 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân – Quẻ mệnh: Cấn Thổ – Ngũ hành: Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm) – Thuộc Tây

Hướng kê giường ngủ hợp tuổi Tân Mùi 1991

Hướng kê giường ngủ hợp tuổi Tân Mùi – Năm sinh dương lịch: 1991 – Năm sinh âm lịch: Tân Mùi – Quẻ mệnh: Ly Hoả – Ngũ hành: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) –

Hướng kê giường tuổi Canh Ngọ 1990

Hướng kê giường tuổi Canh Ngọ 1990 – Năm sinh dương lịch: 1990 – Năm sinh âm lịch: Canh Ngọ – Quẻ mệnh: Khảm Thủy – Ngũ hành: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) – Thuộc

Hướng kê giường Tuổi Kỷ Tỵ 1989

Hướng kê giường Tuổi Kỷ Tỵ 1989 – Năm sinh dương lịch: 1989 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Tỵ – Quẻ mệnh: Khôn Thổ – Ngũ hành: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già) – Thuộc

Hướng kê giường Tuổi Mậu Thìn 1988

Hướng kê giường Tuổi Mậu Thìn 1988 – Năm sinh dương lịch: 1988 – Năm sinh âm lịch: Mậu Thìn – Quẻ mệnh: Chấn Mộc – Ngũ hành: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già) – Thuộc

Hướng kê giường tuổi Đinh Mão 1987

Hướng kê giường tuổi Đinh Mão 1987 – Năm sinh dương lịch: 1987 – Năm sinh âm lịch: Đinh Mão – Quẻ mệnh: Tốn Mộc – Ngũ hành: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò) – Thuộc

Hướng kê giường sinh năm 1986 Bính Dần

Hướng kê giường sinh năm 1986 Bính Dần – Năm sinh dương lịch: 1986 – Năm sinh âm lịch: Bính Dần – Quẻ mệnh: Khôn Thổ – Ngũ hành: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò) –

Hướng kê giường người sinh năm Giáp Tý 1984

Hướng kê giường người sinh năm 1984 Năm sinh dương lịch: 1984 – Năm sinh âm lịch: Giáp Tý – Quẻ mệnh: Đoài Kim – Ngũ hành: Hải Trung Kim (Vàng trong biển) – Thuộc Tây

Hướng kê giường Tuổi Quý Hợi 1983

Hướng kê giường Tuổi Quý Hợi 1983 Năm sinh dương lịch: 1983 – Năm sinh âm lịch: Quý Hợi – Quẻ mệnh: Cấn Thổ – Ngũ hành: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn) – Thuộc Tây

Hướng kê giường ngủ cho người tuổi Nhâm Tuất 1982

Hướng kê giường Tuổi Nhâm Tuất 1982 – Năm sinh dương lịch: 1982 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất – Quẻ mệnh: Ly Hoả – Ngũ hành: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn) – Thuộc

Hướng kê giường ngủ cho người tuổi Tân Dậu 1980

Hướng kê giường tuổi Tân Dậu 1980 – Năm sinh dương lịch: 1981 – Năm sinh âm lịch: Tân Dậu – Quẻ mệnh: Khảm Thủy – Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu) – Thuộc

Hướng kê giường ngủ cho người tuổi Canh Thân 1980

Hướng kê giường tuổi Canh Thân 1980 – Năm sinh dương lịch: 1980 – Năm sinh âm lịch: Canh Thân – Quẻ mệnh: Khôn Thổ – Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu) – Thuộc

Hướng kê giường ngủ cho người tuổi Kỷ Mùi 1979

Hướng kê giường Tuổi Kỷ Mùi 1979 Quẻ mệnh: Chấn Mộc: – Năm sinh dương lịch: 1979 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Mùi – Quẻ mệnh: Chấn Mộc – Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa (Lửa

Hotline 24H Facebook Messenger