cây thần tài

5 Điều Nên Bố Trí Thần Tài Và Tài Vị

+ Tài Vị nên sáng đẹp, không nên u ám tối tăm: Sáng đẹp tất nhiên sức sống ngùn ngụt, cho nên nếu tài vị có được sự lưu thông khí, ánh sáng vừa đủ,

Hotline 24H Facebook Messenger