cầu mong an bình

Thờ Phật trong nhà phải đặc biệt lưu ý 7 kiêng kị này thì mới mong bình an và rước lộc

Ban thờ Phật phải được đặt nơi sạch sẽ, thanh tịnh. Ban thờ Phật đặt cao hơn ban thờ gia tiên, trang trí bằng hoa tươi có màu sắc, mùi hương nhẹ nhàng và chỉ dâng

Hotline 24H Facebook Messenger