cách treo tranh đúngp hong thủy

Hướng dẫn treo tranh phong thủy để tránh tương khắc, gặp tương sinh

Thủy Hỏa tương dụng tấn tài, tấn lộc nên bức tranh “Cửu ngư quần hội” tượng trưng cho Hỏa sẽ trợ giúp cho phương vị Thủy. Rất nhiều gia đình hiện nay đều treo tranh ảnh

Hotline 24H Facebook Messenger