cách treo gương bát quái

Những điều sai lầm nguy hại khi treo gương bát quái trước cửa nhà

Hiện nay các loại gương bát quái khi sản xuất có gắn luôn cả điểm mấu để các gia đình cứ thế theo hướng mà treo. Tuy nhiên, khi đặt gương bát quái, mọi người cần

Treo gương bát quái sai cách sẽ phát tán khí xấu

Sử dụng loại gương bát quái cần chú ý đặc biệt vì nếu không bài trí đúng cách thì có thể gây tổn hại cho hàng xóm. Do vậy, gương phẳng trung tính được sử dụng

Hotline 24H Facebook Messenger