cách tăng thêm phúc đức

2 điều tuyệt kỵ phạm vào sẽ tổn hại đến phúc đức

Thứ ba, gặp chuyện thì thận trọng, lúc nào cũng tâm niệm hướng thiện. Chúng sinh là phàm phu, không tránh khỏi sai lầm, nên trước mỗi sự vụ hãy cố gắng hướng về điều thiện,

Hotline 24H Facebook Messenger