cách hóa giải nhà có 3 cửa thông nhàu

Thuật phong thủy hóa giải cho nhà có 3 cửa thông nhau

Khai môn kiến kính, có nghĩa là đặt gương trước cửa (gương soi chứ không phải là các loại gương cầu hay gương bát quái) là một việc làm không hợp lý theo phong thủy, bởi

Hotline 24H Facebook Messenger