cách hóa giải địa thế nhà

Những cách hóa giải khi không may có địa thế nhà không tốt

Theo kinh nghiệm, chủ nhà nên thiết kế một tầng hầm (có thể sử dụng làm hầm rượu, gara…) cho ngôi nhà làm sao sàn tầng 1 tối thiểu cao bằng so với nền đường. Theo

Hotline 24H Facebook Messenger