cách hóa giải các ao hồ phạm phong thủy

Bố trí ao hồ trong nhà tránh phạm kiêng kị phong thủy

Trước nhà, sau nhà có ao cũng rất hung, người xưa nói: “Tiền đường hạ cấp đường, nhi tôn huyền tiểu vong”, nghĩa là ao trước ao sau nhà, con cháu chết sớm. Ngày xưa khi

Hotline 24H Facebook Messenger