cách dùng thuật xem tướng trong giao tiếp

Xem tướng tai, mắt, môi để đoán mệnh người, dùng trong giao tiếp xã hội

Hình dạng môi tiết lộ mức độ tham vọng, cũng như sự khoan dung của một người. Khuôn hình môi thể hiện phẩm giá, sự thanh khiết, lòng trung thực, vẻ đẹp, sự sang trọng và

Hotline 24H Facebook Messenger