cách dùng gương trừ sát khí

Cách bày gương theo phong thủy trấn sát khí trong nhà

Ngoài ra, có một điều tối kiêng kỵ nữa là không treo hai chiếc gương đối diện nhau. Điều này sẽ gây ra việc hai dòng khí đi qua hai chiếc gương sẽ liên tục đối

Hotline 24H Facebook Messenger