cách dùng bát hương hợp phong thủy

Cách đặt bát hương để tiền chảy vào nhà như nước lũ

Nhiều người không biết thường hay lấy cát bỏ vào bát hương để dễ cắm nhang nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Nếu chọn cát bỏ vào bát hương bạn sẽ khó tránh được

Hotline 24H Facebook Messenger