cách bày tượng gà

Năm Dậu bày tượng GÀ chiêu tài, hóa sát như thế nào mới đúng chuẩn?

– Theo tứ hành xung, các con vật khắc nhau, hay ăn thịt nhau thường được cho vào một nhóm. Con gà thuộc nhóm tứ hành xung Tý – Ngọ – Mão – Dậu. Vì thế,

Hotline 24H Facebook Messenger