các món để cúng đưa ông táo về trời

Phong tục cúng Táo Quân (ngày 23 tháng Chạp)

Theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra

Hotline 24H Facebook Messenger